Trang chủLiên hệSơ đồ WebsiteEnglish

VEFAC

VEFAC

Thông báo về việc thay đổi nhân sự Kế toán trưởng

Thứ bẩy, 22/04/2017 | 13:50 GMT+7

Công ty cổ phần Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự Kế toán trưởng của Công ty.

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017

Thứ năm, 20/04/2017 | 11:42 GMT+7

Công ty cổ phần Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam báo cáo tài chính quý 1 năm 2017.

CBTT về Biên bản, Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2017 của Công ty

Thứ tư, 19/04/2017 | 11:00 GMT+7

Công ty cổ phần Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam xin công bố nội dung Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2017 của Công ty.

Báo cáo thường niên năm 2016

Thứ hai, 10/04/2017 | 15:02 GMT+7

Công ty cổ phần Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam công bố báo cáo thường niên năm 2016.

Thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017 của VEFAC

Thứ sáu, 07/04/2017 | 16:25 GMT+7

Công ty cổ phần Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017 của Công ty.

Thông báo về việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp VEFAC lần 2

Thứ sáu, 07/04/2017 | 09:45 GMT+7

Công ty cổ phần Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam trân trọng thông báo về việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 2.

Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của VEFAC

Thứ bẩy, 01/04/2017 | 19:00 GMT+7

Công ty cổ phần trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam xin công bố tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty.

Thông báo về việc thay đổi nhân sự công ty VEFAC

Thứ tư, 22/03/2017 | 16:45 GMT+7

Công ty cổ phần Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Thứ ba, 21/03/2017 | 17:50 GMT+7

Công ty cổ phần Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016

Thứ sáu, 20/01/2017 | 17:04 GMT+7

Công ty cổ phần Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam báo cáo tài chính quý 4 năm 2016

Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam công bố thông tin Doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

Thứ ba, 20/12/2016 | 16:32 GMT+7

Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam công bố thông tin Doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016

Thứ năm, 20/10/2016 | 17:00 GMT+7

Công ty cổ phần Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam báo cáo tài chính quý 3 năm 2016

Thông báo về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Thứ năm, 06/10/2016 | 17:05 GMT+7

Công ty cổ phần Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam trân trọng thông báo về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc của Công ty.

Báo cáo tài chính giữa niên độ 2016

Thứ hai, 15/08/2016 | 17:00 GMT+7

Công ty cổ phần Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam báo cáo tài chính giữa niên độ 2016

Báo cáo tài chính quý II - 2016

Thứ tư, 20/07/2016 | 17:00 GMT+7

Công ty cổ phần Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam báo cáo tài chính quý II - 2016

Biên bản, nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2016 và các phụ lục đính kèm

Thứ sáu, 29/04/2016 | 16:30 GMT+7

Công ty cổ phần trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam công bố biên bản, nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2016 và các phụ lục đính kèm.

Tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên 2016 của VEFAC (cập nhật 27/04/2016)

Thứ tư, 27/04/2016 | 10:00 GMT+7

Công ty cổ phần trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam xin công bố tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty (cập nhật ngày 27/04/2016).

Báo cáo tài chính quý I - 2016

Thứ tư, 20/04/2016 | 17:00 GMT+7

Công ty cổ phần Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam báo cáo tài chính từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/03/2016

Báo cáo thường niên 2015 gửi UBCK Nhà nước và Sở GDCK Hà Nội

Thứ tư, 20/04/2016 | 16:00 GMT+7

Công ty cổ phần trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam gửi UBCK Nhà nước và Sở GDCK Hà Nội nội dung Báo cáo thường niên năm 2015 của Công ty.

Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của VEFAC

Thứ ba, 12/04/2016 | 19:00 GMT+7

Công ty cổ phần trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam xin công bố tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty.

Thông báo về việc thay đổi nhân sự Kế toán trưởng

Thứ tư, 06/04/2016 | 09:50 GMT+7

Công ty cổ phần Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự Kế toán trưởng của Công ty.

Báo cáo tài chính từ ngày 6/5/2015 đến 31/12/2015

Thứ tư, 30/03/2016 | 15:05 GMT+7

Công ty cổ phần Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam báo cáo tài chính cho giai đoạn tài chính từ ngày 06/05/2015 (ngày chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp thành công ty cổ phần) đến ngày 31/12/2015

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015

Thứ bẩy, 30/01/2016 | 09:00 GMT+7

Công ty cổ phần trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015.

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của đối tượng có liên quan

Thứ tư, 27/01/2016 | 10:35 GMT+7

Tập đoàn VINGROUP - Công ty Cổ phần báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của đối tượng có liên quan

Công bố thông tin liên quan đến ký hợp đồng kiểm toán 2015

 Thứ sáu, 27/11/2015 | 10:00 GMT+7

 Công ty cổ phần Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam công bố thông tin liên quan đến ký hợp đồng kiểm toán 2015.

Công bố thông tin bất thường gửi ủy ban chứng khoán nhà nước

 Thứ ba, 27/10/2015 | 10:00 GMT+7

Công ty cổ phần trung tâm hội chợ triễn lãm Việt Nam

Công bố thông tin bất thường gửi ủy ban chứng khoán nhà nước

Ngày 26/10/2015, Chủ tịch HĐQT đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông Công ty ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) phê duyệt chủ trương hợp tác với nhà đầu tư để thực hiện dự án và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư.