Trang chủLiên hệSơ đồ WebsiteEnglish

VEFAC

VEFAC

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng, xác nhận danh sách nguời sở hữu chứng khoán mã VEF

Thứ ba, 07/03/2017 | 16:41 GMT+7

Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Trả lời đơn kiến nghị ngày 25/10/2016 của một số cổ đông

Thứ bẩy, 19/11/2016 | 10:55 GMT+7

Công ty cổ phần Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam xin trả lời đơn kiến nghị ngày 25/10/2016 của một số cổ đông như sau:

Thông báo tổ chức đại hội cổ đông năm 2016

Thứ hai, 21/03/2016 | 09:50 GMT+7

VEF: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam

Thứ hai, 21/12/2015 | 15:30 GMT+7

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu của CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam vào giao dịch trên thị trường UPCom.

Thông báo giao dịch cổ phiếu của đối tượng có liên quan

 Thứ sáu, 18/12/2015 | 10:15 GMT+7

Công ty cổ phần trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam

Thông báo giao dịch cổ phiếu của đối tượng có liên quan

Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu tại HNX

Thứ ba, 01/12/2015 | 10:00 GMT+7

Công ty cổ phần trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam

Thông báo về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu VEF tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Thông báo điều chỉnh ngày chốt DSCĐ

Thứ sáu, 02/10/2015 | 09:00 GMT+7

Công ty cổ phần trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam

Thông báo chốt danh sách cổ đông đăng ký chứng khoán tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên sàn UpCom

Thông báo chốt danh sách cổ đông

Thứ năm, 09/07/2015 | 10:05 GMT+7

Công ty cổ phần Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam
Thông báo chốt danh sách cổ đông đăng ký chứng khoán tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên sàn UpCom