Trang chủLiên hệSơ đồ WebsiteEnglish

VEFAC

VEFAC
Các nhà triển lãm của VEFAC

[English] 

Nhà A1, nhà A3, nhà D

1. Nhà A1 Tổng diện tích trong nhà A1 là 5.888 m2 

     - Tầng 1 Nhà A1 diện tích 3.808 m2, có thể dàn dựng 218 gian hàng tiêu chuẩn.

 

nha a1 tang 1

 

     - Tầng 2 nhà A1 diện tích 2.080 m2, có thể dàn dựng 60 gian hàng tiêu chuẩn.

 

nha a1 tang 2

 

2.   Nhà A3 có diện tích 1.989 m2 có thể dàn dựng 130 gian hàng tiêu chuẩn.

 

nha a1 tang 1

 

3.   Nhà D có diện tích 2.970 m2 có thể dàn dựng 308 gian hàng tiêu chuẩn.

 

nha a1 tang 1