Trang chủLiên hệSơ đồ WebsiteEnglish

VEFAC

VEFAC
Các nhà hội thảo

[English] 

- Nhà A6 có diện tích 450 m2; sức chứa tối đa 500 ghế ngồi, tương đương khoảng 70 bàn tiệc;

- Nhà A7 có diện tích 207 m2; sức chứa tối đa: 200 ghế ngồi, tương đương khoảng 30 bàn tiệc

Nhà A6 và A7 có thể thông với nhau tạo thành một hội trường lớn, có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, đáp ứng cho mọi nhu cầu của khách hàng.

 

nha a6 + a7

 

- Nhà A8, diện tích 720 m2; sức chứa tối đa: 1.000 ghế ngồi, tương đương khoảng 100 bàn tiệc.

 

nha a8